אלמנה

תהילים סגולות ותפילות

תפילה לאלמנה / סדר תיקון לאלמנה מאת הרש"ש

סדר תיקון לאלמנה עם תפילה לאלמנה – שנעשה על מנת לשחרר את האישה מרוחו של בעלה הקודם שנשאר באשתו. כי כל איש משאיר חלק מרוחו באשתו כשהוא מתייחד עימה. ואנחנו חוששים שמא הרוח של הבעל הקודם יזיק לבעל החדש. התיקון…

קרא עוד...
סיפורים

סיפור עם הבעל שם טוב

סיפור עם הבעל שם טוב הגיע פעם הבעש"ט לעיר לאחת, אשר שימש בה רב גדול וחשוב, אשר לא האמין לכל הגדולות והנפלאות אשר שמע על הבעש"ט, על כן חשקה מאד נפשו להתראות עמו פנים אל פנים ולעמוד על טיבו, אך…

קרא עוד...