בני אדם

תיקון הכללי

החיים

ימי שנותינו ´בהם´ שבעים שנה, ואם בגבורות שמונים שנה. ורהבם עמל ואון, כי גז חיש ונעופה. (תהלים צ, י). יש להבין תיבת ´בהם´ שהיא לכאורה מיותרת ? וי"ל ימי שנותינו – ´בהם´ בדמיונות העוה"ז. אי נמי ימי שנותינו ´בהם´ בבני אדם,…

קרא עוד...
תיקון הכללי

שובו בני אדם

תשב אנוש עד דכא. (תהילים צ, ג) תשוב — זו שיבה… זו ביאה (ספרא פרשת מצורע והובא בפירש"י עה"ת), כלומר: אומר דוד המלך רבש"ע הנך מביא את האדם לידי ייסורים עד דכדוכה של נפש, ולפעמים ייסורי מוות, אם יש צורך בכך..,…

קרא עוד...