גדולה

  • מודים אנחנו לך…

    ניסים נסתרים. כי באמת אין אנו יודעים כלל כל החסדים אשר השי”ת גומל אתנו,   [בכל רגע] כי אין רגע בלא פגע, ואין שוטה מרגיש הטובות שעושים לו, כי אפי´ מה שנראה לעינינו כרעות… אינם אלא טובות ! וכולם הם…

    קרא עוד...