גדול הדור

פרשת השבוע

להיות גדול הדור גם אם צוחקים עליך שאתה מוגבל ולא כישרוני

אתה יכול להיות גדול הדור גם אם צוחקים עליך שאתה מוגבל ולא כישרוני : וזהו (שמות ו-יב) "וידבר משה לפני ה' לאמר, הן בני ישראל לא שמעו אלי, ואיך ישמעני פרעה, ואני ערל שפתים". הרס"ג פירש ש"ערל שפתיים" היינו מי…

קרא עוד...