הלכות תפילת הדרך

הלכה פסוקה (למעשה ומנהגים)

הלכות תפילת הדרך הבן איש חי – רבי יוסף חיים מבגדד

הלכות תפילת הדרך הבן איש חי – רבי יוסף חיים מבגדד פרשת עקב (שנה ראשונה) הלכות תפילת הדרך הבן איש חי יט. יזהר האדם בתפלת הדרך, וראוי שיסמכנה לאיזה ברכה, כגון שיאכל או ישתה, ויברך ברכה אחרונה, ויסמוך תפלת הדרך אליה, או…

קרא עוד...