הרבי מקוצק

הילולת צדיקים

רבי מנחם מנדל מקוצק

רבי מנחם מנדל מקוצק – כב' שבט הציון של רבי מנחם מנדל-שלישית משמאל, בית הקברות היהודי בקוצק ויקיפדיה cc רבי מנחם מנדל מקוֹצק תקמ"ז-תרי"ט (1787-1859) היה מייסדה של חסידות קוצק, ואחד המיוחדים באדמו"רי החסידות. התפרסם בחריפותו ובהנהגתו התקיפה ויוצאת הדופן.…

קרא עוד...