השתדלות

פרשת השבוע

לא להיות עקשן בחיים וגם בתפילות | פרשת תולדות

(בראשית כה-כב) "ותאמר אם כן, למה זה אנכי?!". דרך העולם להתעקש על הרבה דברים בגשמיות וברוחניות, כי סובר שדבר זה שהוא מתעקש עליו הוא טוב מאד, או לפעמים משום שכך מתחשק לו מאיזה סיבה, אמיתית או דמיונית, וכדי להשיג רצונו,…

קרא עוד...
פרשת השבוע

פרשת השבוע ויקהל | כל ההשפעות מן השמים, ולא מכוחי ועוצם ידי !

פרשת השבוע ויקהל. כל ההשפעות מן השמים, והעיקר לא לטעות ולחשוב כוחי ועוצם ידי – עשה לי את החייל הזה ! וכשאדם מבין את זה, מאיר לו אור השם יתברך, וכשיש סייעתא דשמייא הכל הולך כסדר וזוכה לכל הברכות והישועות…

קרא עוד...