וארא

ברסלב מאיר כללי

רחמים

 ובמדרש שמואל (כח) איתא בזה הלשון: ג' מתנות נתן הקב"ה לישראל, רחמנים ביישנים גומלי חסדים. ואמרו (שבת קנא:) כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים, וכל שאינו מרחם על הבריות – אין מרחמים עליו מן השמים. ואמרו (פסיקתא רבתי לט)…

קרא עוד...