ושכנתי בתוכם

  • פורים,שמחה,סמיילים,חיוכים,ברכות לפורים

    ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

    אמרו רבותינו ז”ל ושכנתי בתוכם – בתוכו לא נאמר אלא “בתוכם“, מלמד שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בתוך כל אחד מישראל. וכלשון המדרש הגדול: אמר הקב”ה כיון שאני בודקן ומוצא אותם מלאים ושלימים, אני שוכן בתוכם, דכתיב ועשו לי מקדש ושכנתי…

    קרא עוד...