טעות

  • טעויות

    לא ללמוד מטעויות זו טעות גדולה !אבל להכנס למרירות ועצבות מטעויות - זו הטעות הכי גדולה ! על כן צריך הדרכה ודעת תורה מה אמת ומה שקר, מה לקבל ומה להרחיק !! שימרו על קשר ישיבת ברסלב מאיר www.breslevmeir.com

    קרא עוד...
  • אל תתנו לעולם הזה להטעות אתכם !

    שביה וגלות ועבדות – הם בחינת יגון ואנחה, בחינת גלות מצרים שהיו שם בשביה בעבדות, שהוא בחינת עצבות יגון ואנחה שזהו עיקר בחינת גלות ועבדות. כי שמחה היא עולם החירות כמו שכתוב: כי בשמחה תצאו.., וכו’ כמו שאמר רבינו רבי נחמן…

    קרא עוד...