להתעורר

  • קום אחי משנתך | פרשת השבוע וירא

    השם יתברך מרמז לך בכל יום קום תתעורר… תתחיל לחיות ולאסוף אוצרות לעולם הנצחי… תתקרב אלי תראה אורות ונפלאות… פרשת השבוע וירא. פרשת השבוע וירא, עלון שבועי פרשת השבוע ברסלב בס”ד, ירושלים עיה”ק תו”ת בב”א, יום ו’ עש”ק לסדר פרשת השבוע…

    קרא עוד...