מופתים

ברסלב מאיר כללי

ישועה ששווה יותר ממופתים | עלה לתרופה

רוצים לראות מופתים? ניסים ונפלאות? רבינו נחמן רוצה לתת לך ישועה שווה הרבה יותר ממופתים. מופתים | עלה לתרופה הרבה דיבורים יש שרבינו אמרם וראו זאת ממש: רבינו אמר 'המקשה לילד – עד שבאים אלי'. באומן ראו זאת בחוש, אפילו…

קרא עוד...
פרשת השבוע

פרשת השבוע מטות | מעלת הצדיקים

פרשת השבוע מטות: הצדיק האמת מופשט כל כולו מעולם הזה, ואין לו שום תאוה ושום משיכה ושום רצון לשום תאוה'לה ולשום ענין מכל עניני העוה"ז, וכל תאוותו ורצונו וחפצו לעשות רצון ה' בשלימות, ועל זה עבד כל ימי חייו, ועל…

קרא עוד...