מחלות

פרשת השבוע

כבוד תלמידי חכמים זה רפואה לכל המחלות!

הסיבה למי שלא מוצא רפואה למחלתו והסגולה לכל הרפואות נמצאת בתורה ואת התורה יודעים התלמידי חכמים על כן כבוד תלמידי חכמים זה רפואה לכל המחלות! רפואה לכל המחלות (דברים יז-יא) "לא תסור מן הדבר, אשר יגידו לך ימין ושמאל". איתא…

קרא עוד...
פרשת השבוע

יש עולם הבא

ידוע ומפורסם שהנשמות טרם ירידתם לעולם השפל, הוא העולם הזה עם כל תענוגיו ועם כל מכאוביו, בשום פנים ואופן שום נשמה, כל נשמה ונשמה לפי ענינה, לא רוצה לעזוב את מקומה הכל כך רוחני מתענוגות על ה' ונהנות מזיו שכינתו,…

קרא עוד...