מכירת חמץ

פסח

מכירת חמץ אונליין

מכירת חמץ אונליין שטר הרשאה ושליחות | מכירת י"ג ומכירת י"ד ליראי שמיים המדקדקים במצוות התורה והלכותיה, מכירת י"ג ומכירת י"ד בהרשאה מקוונת שטר הרשאה מקוון למכירת חמץ בידי הגר"י אפרתי שליט"א. ניתן גם למכור במכירת י"ג כפי שהורה מרן פוסק…

קרא עוד...