מלכות ה'

ברסלב מאיר כללי

מלכות ה'

מלכות ה' עיקר בריאת העולם הי' בשביל לגלות יראתו ומלכותו. כ"ש בראשית ברא אלקים וכו', בראשית – בחי' יראה, כ"ש בתיקוני זוהר – בראשית ירא בשת, כי היראה היא בחי' מלכות [פחד מהמלך ומגזירות מלכותו חוקיו ומשפטיו ועשיית רצונו של…

קרא עוד...