נרות

פרשת השבוע לילדים

מהי המעלה של הדלקת נרות ביהדות?

פרשת השבוע על גודל מעלת וקדושת הדלקת נרות. כי בודאי סוד גדול למה היה חיוב להדליק נר תמיד? בשביל לזכות את ישראל "ולכפר על נשמתן, שהיא משולה לנר" שנאמר (משלי כ-כז) נר ה' נשמת אדם וגו'. וזהו ג"כ סוד הדלקת…

קרא עוד...
חנוכה

מוקד הישועות של חנוכה

מוקד הישועות של חנוכה, חג האורות מגיע, איך אתם מתכוננים לקבל את האורות ולפעול ניסים ונפלאות? בואו תהיו שותפים איתנו – ביחד להאיר את האור האמונה והתקווה בעם ישראל   תרמו – דמי חנוכה עבור משפחות שסובלות את החושך והקושי…

קרא עוד...
ברסלב מאיר כללי

תזהרו לא לכבות את הנרות !

נרות הדלקתם בחנוכה ? תזהרו לא לגרום לכיבוי הנרות ! כיבוי הנר ע"י עצבות. וגם בענין קדושת ז´ הנרות בענין תיקון כל הנרות ביחד, דהיינו שבאותו זמן שעוסק בשמירת העינים, ג"כ יעסוק בשמירת הפה, ואמונת חכמים וכו´ ולא סגי שיעסוק…

קרא עוד...