נרות

פרשת השבוע לילדים

מהי המעלה של הדלקת נרות ביהדות?

פרשת השבוע על גודל מעלת וקדושת הדלקת נרות. כי בודאי סוד גדול למה היה חיוב להדליק נר תמיד? בשביל לזכות את ישראל "ולכפר על נשמתן, שהיא משולה לנר" שנאמר (משלי כ-כז) נר ה' נשמת אדם וגו'. וזהו ג"כ סוד הדלקת…

קרא עוד...
חנוכה

מוקד הישועות של חנוכה

חנוכה מגיע איך אתם מתכוננים לקבל את האורות..? באנו חושך לגרש , בידינו אור ואש ! לכולנו יש רגעים חשוכים במוח בלב ולפעמים גם באמונה אבל בידינו אש ואור התורה התפילה והמצוות צריך רק להדליק את האש ולשמור עליה מהבהבת…

קרא עוד...
ברסלב מאיר כללי

תזהרו לא לכבות את הנרות !

נרות הדלקתם בחנוכה ? תזהרו לא לגרום לכיבוי הנרות ! כיבוי הנר ע"י עצבות. וגם בענין קדושת ז´ הנרות בענין תיקון כל הנרות ביחד, דהיינו שבאותו זמן שעוסק בשמירת העינים, ג"כ יעסוק בשמירת הפה, ואמונת חכמים וכו´ ולא סגי שיעסוק…

קרא עוד...