סדר פדיון נפש

  • פדיון נפש,רבנים,צדיקים,ברסלב

    פדיון נפש מסידור “שערי ציון” ועוד

    פדיון נפש לחולה ונוסח תפילה מספר “יוסף תהילות” להרב חיד”א וסידור “שערי ציון”. יקח דבר המנוי כגון פרוטות או שאר מטבעות או כל דבר המנוי שיש בו דררא דממונא, ובלבד שיהא בו שווה פרוטה העשיר ירבה לפי כבודו ועושרו, והדל…

    קרא עוד...