ספורי צדיקים

  • סיפורי צדיקים | זוהר חדש בראשית

    סיפורי צדיקים | זוהר חדש בראשית רבי יוחנן היה הולך מקיסריה ללוד, והיה מטייל עימו רבי חייא בר אבא. כשהגיעו לשדה אחת, אמר רבי יוחנן: זה היה שלי ומכרתי אותו כדי לזכות בתורה. בכה רבי חייא בר אבא. אמר לו:…

    קרא עוד...