עלוים לשבת

פרשת השבוע

פרשת השבוע שמיני התשע"ג

בס"ד לכבוד.. אחדשה"ט! אכתוב לך פירור מפרשת "שמיני". (ויקרא ט, א) "ויהי ביום השמיני" (פרש"י למלואים) "קרא משה לאהרן ולבניו", ואמרינן במס' מגילה דף י' ע"ב תניא אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנברא בו שמים וארץ, [כתיב הכא…

קרא עוד...