ענווה

פרשת השבוע

שפלות הבעלי הגאווה לעומת גודל כבוד הענווה | פרשת ויקרא

(ויקרא א, א) "ויקרא אל משה, וידבר ה' אליו מאהל מועד". גאווה וענווה | פרשת ויקרא אמרו חז"ל (תנחומא-כאן) ויקרא [וקריאה זו לשם מה? לפי] שהיה מתירא [משה רבינו] לבוא אל אוהל מועד [מפחד הבורא], שנאמר (שמות מ-לה) ולא יכול…

קרא עוד...
ספר ליקוטי תפילות

ליקוטי תפילות – תפילה קיד | תפילה לזכות לענווה שהיא מקור הברכה

ליקוטי תפילות – תפילה קיד | אם אתם מרגישים שלא הולך לכם כסדר זה בא מגדלות כוחי ועוצם ידי, אבל אומר רבינו שעל ידי ענווה אמיתית אפשר להחזיר את החיים שיזרמו. כנסו לומר את התפילה היא מאוד מועילה. ליקוטי תפילות…

קרא עוד...
פרשת השבוע

ענווה היא כוח המושך את כל הברכות בגשמיות ורוחניות | פרשת פקודי

ענווה היא כוח המושך את כל הברכות בגשמיות ורוחניות, מי לא ירוץ אחריה ? איך זוכים לה ? מה צריך לעשות ? מתוך פרשת השבוע פקודי מאת הרה"ח ויזנפלד שליט"א… (שמות מ-יח) "ויקם משה את המשכן". איתא בדברי רבינו הקדוש…

קרא עוד...
פרשת השבוע

עדינות הנפש היא שורש נשמת היהודי ובני תורה

עדינות הנפש היא שורש נשמת היהודי, וכמה צער 'היה ויש' כשרואים דמויות עם תורה אבל בדיבור גס ובהתנהגות טבעית (שלא בשעת ההצגות לעיני רבים, או רבנים) מאד גסה. עדינות הנפש: (ויקרא-א-א) "ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאוהל מועד". ואמרו…

קרא עוד...
פרשת השבוע

מפתח לחיים טובים

מפתח לחיים טובים לא כל דבר שאדם רוצה ומבקש – הוא חייב לקבל וצריכים לחיות עם זה, ולקבל דברים כאלו בהכנעה ובהשלמה, והכל מן השמים וכל מה דעביד רחמנא לטב עביד (ברכות ס:), והכל לטובה. וצריך כל אדם להיות מוכן לכך, שהוא…

קרא עוד...
תלמידים כותבים

מהי גאווה ?

מאת : ‏‎Tehila Ben Lulu‎‏  מהיא הגאווה? גאווה היא ביטול ה' והשמת ה"אני" במרכז. זוהי כפירה! לאדם יש נטייה לשכוח שה' מכוון ומוביל אותו בחיים בכל צעד ובמקום זה שם את עצמו במרכז ואומר "הייתי יכול לעשות טוב יותר" או "אני…

קרא עוד...