עשיר

פרשת השבוע

רוצה להיות עשיר עם צרות של עשירים ?

וזהו (שמות ל-טו) "העשיר לא ירבה, והדל לא ימעיט". דרך רוב העולם לחשוב שאילו הוא היה עשיר היה פוטר כל בעיות החיים, ולא היו לו דאגות ושום צער וסבל, והיה המאושר שבאדם. רוצה להיות עשיר עם צרות של עשירים ?…

קרא עוד...