פוליטיקה

פרשת השבוע

פוליטיקאים הם גאוותנים שמסכנים את עם ישראל | פרשת קדושים | ברסלב 148

בס"ד. (ויקרא יט-ג) "קדושים תהיו, כי קדוש אני ה' אלקיכם". פוליטיקאים הם גאוותנים שמסכנים את עם ישראל כתב הרמב"ן זצ"ל וזה לשונו: עיקר הכתוב יזהיר שנהיה נקיים וטהורים ופרושים מהמון בני אדם (כלומר בני אדם המוניים עמי הארץ וגסים בהתנהגותם…

קרא עוד...
פרשת השבוע

עם ישראל | אקטואליה | פרשת השבוע יתרו

עם ישראל בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק פרשת השבוע יתרו. לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור ל- פרשת השבוע, וזהו (שמות יח) "וישמע יתרו.. ויקח את.. אשת משה, ואת שני בניה, אשר שם האחד גֵרשָׁם, כי אמר…

קרא עוד...