פירוש התיקון הכללי

תיקון הכללי

אזכרה נגינתי בלילה

אזכרה נגינתי בלילה. (תהלים)  דוד המלך הכי קאמר: בלילה וכשרע בנשמה — אזכרה, הנני זוכר הניגונים והמנגינות המתנגנות בשבת, בסעודות של ליל שבת, והבוקר, וסעודה שלישית ומוצ"ש, יום טוב, ראש השנה, יום כיפור, חנוכה ופורים, ועתות פגרה, ושאר עתי נגינות……

קרא עוד...