פרשת השבוע לילדים ראה

פרשת השבוע לילדים

פרשת השבוע לילדים ראה | חכמת חיים

ילדים יקרים בפרשת השבוע ראה, אמר הקדוש ברוך הוא לנו עמו ישראל… "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה – אשר תשמעו אל מצוות ה' אלקיכם… והקללה – אם לא תשמעו אל מצוות ה' אלקיכם" (דברים יא, כו).…

קרא עוד...