פרשת וישלפרשת השבוע

פרשת השבוע

יש לי רב !

(בראשית לג-ט). "יש לי רב!" איתא בדברי רבינו הקדוש בליקוטי מוהר"ן (קמא, סי'ח-ב) וזה לשונו: דע שעיקר הרוח חיים מקבלים מהצדיק והרב שבדור, כי עיקר רוח חיים הוא בתורה, כמו שכתוב (בראשית א) ורוח אלקים מרחפת על פני המים –…

קרא עוד...