פרשת קדושים

פרשת השבוע

פוליטיקאים הם גאוותנים שמסכנים את עם ישראל | פרשת קדושים | ברסלב 148

בס"ד. (ויקרא יט-ג) "קדושים תהיו, כי קדוש אני ה' אלקיכם". פוליטיקאים הם גאוותנים שמסכנים את עם ישראל כתב הרמב"ן זצ"ל וזה לשונו: עיקר הכתוב יזהיר שנהיה נקיים וטהורים ופרושים מהמון בני אדם (כלומר בני אדם המוניים עמי הארץ וגסים בהתנהגותם…

קרא עוד...
פרשת השבוע

ואהבת לרעך – תשמח עם הצרות שלך כי הכל ברחמים

ואהבת לרעך – תשמח עם הצרות שלך כי הכל ברחמים מתוך העלון השבועי "שי עולמות" מאת ראש ישיבת ברסלב הרה"ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א. (ויקרא יט-יח) "ואהבת לרעך כמוך, אני ה' ". איתא בדברי רבינו הקדוש מברסלב (ליקוטי מוהר"ן…

קרא עוד...
פרשת השבוע

קדושים תהיו – ותרחיקו מעליכם את הבעלי תאוות והסוטים מדרך השם

וזהו (ויקרא כ-טו, טז) "ואיש אשר יתן שכבתו בבהמה – מות יומת. ואישה אשר תקרב אל כל בהמה לרבעה אותה – והרגת את האישה". קדושים תהיו – ותרחיקו מעליכם את הבעלי תאוות והסוטים מדרך השם והנה כתיב (בפרשה זו, לעיל…

קרא עוד...
ברסלב מאיר כללי

והייתם לי קדושים.. ואבדיל אתכם מן הגוים להיות לי

וזהו (ויקרא כ-כו) "והייתם לי קדושים.. ואבדיל אתכם מן הגוים להיות לי". אמרו חז"ל (ח"כ-כאן) ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. מה היא ההבדלה זו שבשבילה אנחנו עם ישראל שלו (של השם יתברך)? תניא רבי אליעזר בן עזריה אמר, מנין…

קרא עוד...
ברסלב מאיר כללי

הרהורים ומחשבות – הראש לא מפסיק לעבוד ?

תקציר : בעניין הרהורים ומחשבות עבירה וניאוף – הנה הנושא של שמירת הברית הוא רחב מיני ים, ויש בו הרבה בחינות הקשורים עם המחשבה. ישנה בחינה של הרהורי עבירה קשים מעבירה עצמה. ואשרי הזוכה לטהרת המחשבה, כי זה עיקר הקדושה.…

קרא עוד...
תלמידים כותבים

להיות צדיק לא על חשבון אחרים

כמה כללים להיות צדיק (בית ספר לצדיקים) – להיות רוחני ולעשות חסד זה מצווה גדולה ועבודת השם גדולה, אבל לא על חשבון השני. צדיק מחשב את דרכיו ועושה מעשיו בשלימות ומקדש שם שמיים, ופזיז עושה ויכול בחסור יישוב הדעת לחלל…

קרא עוד...
פרשת השבוע

שמירת העיניים | פרשת קדושים

ראש ישיבת ברסלב על פרשת קדושים תהיו – מדבר על שמירת העיניים שהיא מעלת קדושים תהיו. הסתכלות באישה יותר קשה מהמעשה עצמו. גודל חיוב ומעלת שמירת העיניים מהרמב"ם כמ"ש בתורה – ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. עיין בפנים עוד.…

קרא עוד...