פרשת שלח לך

פרשת השבוע

קואצ'ינג | פרשת השבוע שלח לך

וזהו (במדבר טו-לט) "והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות ה' ועשיתם אותם". יהודי צריך לחיות כל הזמן עם אמונה מוחשית ולהרגיש את קירבת ה' ונוכחותו כל הזמן ממש. בבחי' (סוף תהלים) כל הנשמה תהלל י-ה, על כל…

קרא עוד...
פרשת השבוע

שליחים | פרשת השבוע שלח לך

פרשת השבוע שלח לך כתוב (במדבר יג, ב) "שלח לך אנשים". רמז יש כאן שכשאדם צריך לשלוח שליח לדבר מה, שלא ישלח מכל הבא ליד ומזדמן, אלא ישלח אדם נבון המתאים לשליחות (ודבר זה מרומז במלה "אנשים" – מענשטי"ם) כי…

קרא עוד...