צבא

  • תמונה,רבי נחום ב"ר יהונתן שטראקס (שוסטר),ברסלב,אומן

    רבי נחום ב”ר יהונתן שטראקס (שוסטר)

    לכבוד היארצייט של רבי נחום ב”ר יהונתן שטראקס (שוסטר) מחסידי ברסלב | ר”ח טבת  תמונות מהציון המשופץ בפרסום ראשון לאחר חשיפת כפר קבורתו של רבי נחום שוסטר על ידי מערכת “ניצוצות” לפני כשנה. וחשיפת קברו על ידי הרב ישראל מאיר…

    קרא עוד...