קדושים

ברסלב מאיר כללי

והייתם לי קדושים.. ואבדיל אתכם מן הגוים להיות לי

וזהו (ויקרא כ-כו) "והייתם לי קדושים.. ואבדיל אתכם מן הגוים להיות לי". אמרו חז"ל (ח"כ-כאן) ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. מה היא ההבדלה זו שבשבילה אנחנו עם ישראל שלו (של השם יתברך)? תניא רבי אליעזר בן עזריה אמר, מנין…

קרא עוד...
פרשת השבוע

עם הארץ | פרשת קדושים

כתב הרמב"ן שיש להזהר שנהיה נקיים וטהורים מהמון בני אדם, שהם מלכלכים עצמם במותרות וכיעורים. ע"כ. וב"פרושים מהמון בני אדם" – כולל גוים ויהודים, להיות פרושים מהמון העם ומעמי הארץ, מדרכיהם חשיבתם והשקפתם, שהם הם שורש כל מעשיהם. כי השקפותיהם משובשות…

קרא עוד...
ברסלב מאיר כללי

תפילה בקברי צדיקים

תפילה בקברי צדיקים ידוע שבימי אלול יש עניין גדול מאד ללכת להתפלל בקברי צדיקים ששם המקום מסוגל לתשובה ולקבלת התפילות, על כן הבאנו לפניכם תפילה שטוב לומר בקברי צדיקים – יהי' רצון שיתקבלו תפילות עם ישראל בחן בחסד וברחמים –…

קרא עוד...
ברסלב מאיר כללי

פרשת השבוע אמור | קדושת הדיבור

פרשת השבוע אמור מבואר בדברי רבי נחמן מברסלב ז"ל שעיקר הקדושה היא קדושת הברית, וזה זוכים ע"י קדושת הלשון והדיבור שמקדשין אותו בדיבורים קדושים, ושומרים את עצמן מכל מיני פגם הדיבור (ובתוכם דיבורים רחוביים ו'סלנג' זול), עד שזוכים שיהיה דיבורו…

קרא עוד...
ברסלב מאיר כללי

שמחה לשם שמים

ידוע מדברי רבינו ז"ל שיש בעבודת ה' עבודה פנימית ויש עבודה חיצונית. עבודה פנימית היא הקשורה באופן ישיר לעולם הרוחני של היהודי דהיינו תרי"ג מצוות, תורה ותפילה ומעשים טובים ועבודת ה'. ועבודה חיצונית קשורה לדברי הרשות, אכילה שתיה דיבור עם…

קרא עוד...