קוד

ברסלב מאיר כללי

חמץ שעבר עליו הפסח | איך מזהים קוד חמץ?

בס"ד, *זהירות מחמץ שעבר עליו הפסח!* כדי שלא להכשל ח"ו בחמץ שעבר עליו הפסח אם לא נמכר, או להחוששים שלא מהני מכירת חמץ לחמץ ודאי כדעת הגר"א (במע"ר א' קפ"א), וכן לדעת החזו"א. חמץ שעבר עבליו הפסח | ה"קוד" לקניית 'מוצרי…

קרא עוד...