קו התודה

  • תודה

    מזמור לתודה

    מזמור לתודה תהילים פרק ק. הוא מעין ברכת הודאה לגומל חסדים: כיוון שבכל יום נעשה לאדם נס (ואינו מרגיש בכך, מרוב עסקים והבלי וטירדות העולם הזה), על כן צריך להודות ולומר ‘תודה’ וצריך לה’, כי בכל צרה שלא תהיה השם יתברך…

    קרא עוד...