רפואות

פרשת השבוע

על ידי התפילה לא צריכים רפואות ותרופות | פרשת השבוע משפטים

(שמות כג-כה) "ועבדתם את ה' אלקיכם, וברך את לחמך ואת מימך, והסירותי מחלה מקרבך". איתא בדברי רבינו הקדוש ז"ל מברסלב (ליקוטי מוהר"ן תנינא-סי' א) שעל ידי שלימות התפילה – אזי נופל כל הדאקטיריי (רפואת הרופאים והדוקטורים) כי אין צריכים לרפואות…

קרא עוד...
תפילה

תפילה לרפואה שלימה ובריאות איתנה בגוף ונפש

תפילה לרפואה שלימה ובריאות איתנה – זו מלוקטות וערוכה מספר ליקוטי תפילות ח"ב-ג, לרבי נתן מברסלב, תלמידו וממשיך דרכו של רבי נחמן מברסלב. והיא תפילה לרפואה המסוגלת ביותר. כנסו גם לקרוא פרקי תהילים לרפואה. תפילה לרפואה ריבונו של עולם… רופא חולי עמו ישראל, רופא…

קרא עוד...