שיר השירים

  • פרשת השבוע ויקרא | אהבה

    פרשת השבוע ויקרא מדבר ראש ישיבת “ברסלב מאיר” על גודל אהבת השם לעם ישראל ! אהבת עולם אהבתיך, על כן משכתיך חסד, וכתיב (מלאכי א-ב) אהבתי אתכם אמר ה’. וכתיב (הושע י”א-א) כי נער ישראל ואוהבהו, וכתיב (שם ג-א) כאהבת…

    קרא עוד...
  • שיר השירים

    שיר השירים סגולה למי שיש לו חולה בביתו… ציוה רבינו נחמן מברסלב לאחד שהיה אצלו חולה בתוך ביתו שיקום קודם אור היום , ויאמר שיר השירים כולו. ואמר: שכל הרפואות שבעולם כולם כלולים בשיר השירים, וכן היה שתכף היה שנוי…

    קרא עוד...