שמירת העיניים

ברסלב מאיר כללי

למה לשמור על העיניים? תן להסתכל ולהינות מהעולם… | פרשת שלח

(במדבר טו-לט) "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם". המציאות היא שהלב של סתם בן אדם – הוא מופרע מאד מאד, ונמשך אחרי תאות לבו והנאות. למה לשמור על העיניים ? והוא (הלב)סקרן מאד, ואוהב כל דבר…

קרא עוד...
פרשת השבוע

והיית משוגע ממראה עינייך – זה הפוגם בראיית העיניים

והיית משוגע ממראה עינייך – כל הנאמר במאמר זה נוגע גם בבחינות מסויימות לנשים! והיית משוגע ממראה עינייך – זה הפוגם בראיית העיניים וזהו (דברים כח-לד) "והיית משוגע ממראה עינייך אשר תראה". כתב הרמב"ם (הלכות תשובה פ"ד ה"ד) המסתכל בעריות…

קרא עוד...
שיעורי תורה לצפייה

לצפייה סרטון מאמר על שמירת הברית ושמירת העיניים

שיחה מראש השיבה מתוך שיעור מוסר מספרי רבינו נחמן מברסלב – ליקוטי עיצות אות אמונה סימן יח. כי מי ששומר על העיניים הוא חי ! עוד שיחה מעניינת על כמה כללים פשוטים על שמירת העיניים על פי ההלכה ועל פי…

קרא עוד...
פרשת השבוע

שמירת העיניים | פרשת קדושים

ראש ישיבת ברסלב על פרשת קדושים תהיו – מדבר על שמירת העיניים שהיא מעלת קדושים תהיו. הסתכלות באישה יותר קשה מהמעשה עצמו. גודל חיוב ומעלת שמירת העיניים מהרמב"ם כמ"ש בתורה – ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. עיין בפנים עוד.…

קרא עוד...
פרשת השבוע

שמירת העיניים | פרשת השבוע שופטים

תקציר : ידוע ומפורסם גודל חיוב שמירת העיניים, וכמו שכתוב בתורתינו הקדושה : (במדבר טו-לט) לא תתורו אחרי לבבכם, ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. ולענינינו כלומר היסורים הראוים לבא אליך – מאת ה', כי אינך שומר עיניים אוזניים חוטם…

קרא עוד...
ברסלב מאיר כללי

פרשת השבוע | קדושים תהיו !

פרשת השבוע קדושים תהיו !! כי יהודי צריך להיות קדוש במחשבה, שיהי' לו טהרת המחשבה ולב טהור ונקי, בדיבור, לא מיבעי שלא ידבר ניבול פה, אלא גם יזהר מדברי הבל ודברים בטלים, ובמעשה …  כי באמת השורש לכל הקדושות היא קדושת וטהרות…

קרא עוד...