שפלות

ספר יש מאין

מודים אנחנו לך…

ניסים נסתרים. כי באמת אין אנו יודעים כלל כל החסדים אשר השי"ת גומל אתנו, [בכל רגע] כי אין רגע בלא פגע, ואין שוטה מרגיש הטובות שעושים לו, כי אפי´ מה שנראה לעינינו כרעות… אינם אלא טובות ! וכולם הם ניסים…

קרא עוד...