תאוות נשים

פרשת השבוע

תאוות נשים / תאוות ממון / תאוות אכילה | פרשת ויקרא

וזהו (ויקרא א-יא) "ושחט אותו על ירך המזבח צפונה לפני ה'". להורדה והדפסה העלון השבועי – פרשת השבוע ויקרא תאוות נשים / תאוות ממון / תאוות אכילה ידוע ומפורסם שעבודתינו בעוה"ז (מעבר לקיום תורה ומצוות ומעש"ט ודיני השו"ע ועסק התורה)…

קרא עוד...