תפילה קצרה

תפילה

תפילה קצרה | תפילה שלא לבוא לידי חולי וצרה

תפילה קצרה | תפילה שלא לבוא לידי חולי וצרה ספר עבד המלך (איוב לו יט) לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה, שאם יחלה אומרים לו הבא זכות והפטר (שבת לב). ויתפלל שלא יבוא לשום צרה, ובין על גשמיות ובין על…

קרא עוד...