תפילת בנים על אבות

  • תפילת בנים על אבות

    תפילת בנים על אבות. אמרו חכמינו ז”ל : אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל פיהם של תינוקות של בית רבן , ולכן ירגיל אדם את בניו בתפילה זו בכל יום וימשיך עליו ועל בני ביתו כל טוב וברכה. יהי רצון…

    קרא עוד...