תפילת הדרך אשכנז

תהילים סגולות ותפילות

תפילת הדרך נוסח אשכנז

תפילת הדרך נוסח אשכנז. היוצא לדרך אפילו רק עד פרסה צריך להתפלל תפלת הדרך. אבל אם הוא צריך ללכת פחות מפרסה מתפלל בלא חתימה, אבל אם הוא מקום סכנה אפילו בפחות מפרסה צריך להתפלל בחתימה. ותיכף כשיוצא מעיבורה של עיר צריך לאומרה,…

קרא עוד...