תפילת הדרך עדות המזרח

תהילים סגולות ותפילות

תפילת הדרך נוסח עדות המזרח – ספרדי

תפילת הדרך נוסח עדות המזרח – ספרדי, עם פסוקים לשמירה בדרך. באותיות גדולות נוח לקריאה עם אפשרות להדפסה. תפילת הדרך נוסח עדות המזרח – ספרדי יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שתוליכנו לשלום ותדריכנו לשלום ותגיענו למחוז חפצנו לחיים,…

קרא עוד...