אוננות | תפילה ועיצות להגמל

פרויד טוען שפעולת אוננות היא טובה ומשחררת.
רבי נחמן מברסלב אומר שכל המשוגעים והשגעונות
והחוסר הצלחה והצרות שעל האדם באים מכך – בוא נברר מי צודק!?

אוננות

כמה אנשים למעשה נהיו יותר שמחים ומשוחררים מכך ?
שירותי בריאות כללי – מפרסמים על פי מאמרי פרויד – שזה בריא ומשחרר.
למרות שהוא בעצמו מודה ש'ריבוי' אוננות גורם לשגעון ומחלות נפש.

הקופות חולים – מעודדים את זה כאילו זה משחרר לחץ – כמה השתחררו מזה ? כמה נהיו בריאים מזה ? אבל באמת כך נהיים יותר חולים – רוב המשוגעים הגיעו לכך מריבוי עוון זה של אוננות ודמיונות , כמו כן זה מחליש את הגוף וגורם שמחלות יכולות להתפס ביתר קלות באדם… ולמה הנושא חשוב להם ??? כי הם צרכים מטופלים !!! צרכים למכור תרופות !!! צרכים משוגעים לטיפול פסיכולוגי שעולה הרבה – מה שהעולם אומר עושים עליכם קופה, הם צרכים אותך מאונן כדי לתחזק את מערכת הכספים של הבריאות!

אחת התעשיות הכי גדולות היא תעשית הסקס והסרטים כחולים, רוב החיפושים הכי גדולים באינטרנט הם מילות המפתח סקס, סרטי סקס חינם, וכד'. ההכנסות של כל האתרים האלה הם עצומים מעל עשרות מליוני דולרים.

ההלכה היהודית והקבלה מדברת על אוננות והוצאת זרע לבטלה:

רוב האנשים מתים מרוב תשמיש הוצאת זרע.. כי מאור וכוח הגוף… (שולחן ערוך רמ)
זה מייבש את השמן של את המוח ולוקח לאדם את הכוח המנוע – הוא המוח של האדם והורס אותו… הן בגשמיות והן ברוחניות.

תדע ! כי באמת כל הבלבולים – זה רק גירוי של הגוף, אבל הגוף לא צריך את זה – וזה עיקר הניסיון של האדם בתאוות ניאוף… לכן באמת כל אחד שיקשיב לליבו באמת, ישמע את קול צעקת נשמתו כי רוב (היהודים לפחות) מתבשיים מהמעשה של אוננות.., ועושים את זה בסתר..,

ת'כלס איך יוצאים מהיצר הרע והתאווה של אוננות,
איך מתגברים מתאוות אוננות ומפסיקים לאונן?

תתחילו עם התמדה בתפילה על הנושא של אוננות !!

איך מתגברים על הגירוי של האבר הקטן הזה שבגוף האדם, שבעצם הגוף לא צריך רק לקיום המין האנושי ?
כמה אפשר לחפש סרטים כחולים ? ולהתגרות בדימיונות של הנאה עם בחורות ובחורים בתמונות סקס ועירום ?
ובסוף אחרי שמוציאים זרע לבטלה – מרגישים דפוקים הכל נעלם הסרט עבר ונשארים רטובים ובודדים (עם הרגשת איכס…) !?

אז אם בא לכם להקשיב לצד הרוחני שלכם… שצועק די…… כנסו לומר תפילה להגמל ולהנצל מאוננות
(דרך אגב כל זה נאמר גם לנשים מאוננות) להתעלות בקדושה וגם לקרוא מאמר חשוב על הוצאת זרע לבטלה !
ואם תשתדלו בכך ובאמת תרצו לצאת מזה תזכו לקדושה וטהרה – לרוח היהדות בשמחה !!!

למאמר השלם על מה שגורם האוננות והוצאת זרע לבטלה הן בגשמי הן ברוחני עיין במאמר – פגם הוצאת זרע לבטלה

אוננות תפילה !

תפילה להנצל מאוננות ועל פגם הברית והוצאת זרע לבטלה.

כמובן שעיקר התיקון לפגם הברית והוצאת זרע לבטלה הוא תיקון הכללי של רבי נחמן מברסלב, והתפילה של רבי נתן אחרי התיקון הכללי, וכל זאת בתנאי כפי שאמר רבינו : שמעתה ישמור את עצמו מן המזידות ! וילך ויטהר ויקדש את עצמו אצל תלמיד חכם שיורה לו דרך ותיקון לנפשו לתפוס את מחשבתו שלא תצא לחוץ מן הקדושה !

התפילה הזאת מלוקטת על פגם הברית והוצאת זרע לבטלה (אוננות) מספר ליקוטי תפילות לרבי נתן, ויש בה כמה עניינים חשובים לדבר ולהתוודות לפני השם על עוון זה והוא מסוגל מאד לפרש שיחתו, על הקשיים שעוברים על האדם להתגבר על הגירויים ועל הדחף לאונן (ובכלל זה נשים המאוננות גם באיסור זרע לבטלה כמובא במאמר על הנושא של זרע לבטלה) ועוון אוננות ופגם הברית !

אלהינו ואלהי אבתינו, אלהים חיים ומלך עולם, אל חי חלקנו צורנו, צוה להציל ידידות שארינו משחת למען בריתך אשר שמתה בבשרנו.

רבונו של עולם מה רב טובך אשר עשית עמנו, אשר חמלת על נפשנו, וחשבת מרחוק להטיב אחריתנו, ונתת בריתך בינך ובין אברהם אוהבך. והקמות בריתך את יצחק ואת זרעו ישראל ואת זרע זרעו לדורותם.

וחסת על תיקון נפשותינו ונפש זרענו, וצוית אותנו לכנס בבריתו של אברהם אבינו, למול את בשר ערלתנו ביום השמיני. "מי ימלל גבורות יהוה ישמיע כל תהלתו". מי יפאר מי יהדר. מי יהלל, מי ישבח. מי יוכל להודות לך ולברכך ולשבחך ולפארך על כל החסד והטובה הגדולה והנוראה הזאת אשר עשית עמנו. אשר קדושת ידיד מבטן. וצאצאיו חתמת באות ברית קודש:

על כן

באתי להפיל תחנתי לפניך יהוה אלהי ואלהי אבותי אב החסד אב הרחמן, הגואל ממות ופודה משחת, עשה למען בריתך אשר חתמת בבשרנו, וחמול על נפשותינו, וקומה בעזרתנו והושיענו למען חסדך, שנזכה לקדש ולטהר עצמנו בקדושת הברית בתכלית השלמות באמת כרצונך הטוב, ותגן עלינו ותעזרנו שנהיה נשמרים מכל דבר רע.

שלא נהרהר ביום שום הרהור בעולם, ולא נבוא לידי טומאה בלילה [על כן צריך ללכת לחכם שילמד וידריך אותו על פי דרכי התורה והצדיקי אמת (הוא רבינו נחמן מ- ברסלב), איך לחנך ולתפוס את המחשבה שלא תצא מן הקדושה ואיך להסיח את הדעת מהגירויים המיניים והדחף של אוננות שכולו דימיונות].

פגם הברית

ותצילנו ברחמיך הרבים מכל מיני פגם הברית שבעולם, ועשה למענך ולא למעננו, עשה למען כל הצדיקים והחסידים האמתיים הקדושים והטהורים, אשר התגברו על יצריהם למען כבודך ועמדו בניסיונות גדולות ונוראות, וכפו את יצרם וקדשו את שמך, עד שזכו לקדושת הברית בתכלית השלמות כרצונך.

ולמענם ולמען אבותינו אברהם יצחק ויעקב עשה, וחוסה עלינו ועזרנו והושיענו וקדשנו וטהרנו בקדושתך העליונה. באופן שנזכה גם כן לשמירת הברית באמת כרצונך הטוב.

רבונו של עולם, מה אומר מה אדבר ומה אצטדק. ובאיזה דרך ובאיזה עצה ובאיזה תחבולה אוכל להתחיל לפרש את לבבי לפניך, ובאיזה דרך ובאיזה זכות אוכל לרצות, ולפיס אותך על כל החטאים ועונות ופשעים שחטאתי ושעויתי ושפשעתי לפניך מנעורי עד היום הזה, במחשבה דיבור ומעשה, בראית העין ובשמיעת האוזן ובשאר חושים…

וידוי

[וטוב שיפרט פה את הפגמים שלו: שמסתכל ומגרה נפשו בתמונות עירום וסרטים כחולים, של ניאוף זנות וכדו'.., המגרים אותו בדימיונות של הבל, ומביאים אותו לאונן לאוננות, ומוציא זרע לבטלה ובסוף מרגיש בזבל.., כי באמת כל אחד יודע ומרגיש שזה סה"כ דמיונות גירויים שקשה לו להתגבר עליהם..,  

פה זה המקום לספר ולדבר לפני השם על כל הקשיים שלו וכמה זמנים וימים ושנים עוברים עליו עם השטות הזאת של אוננות והוצאת זרע לבטלה ופגם הברית, והוא עדיין תפוס ומכור לזה.., וטוב לבקש על זיווג הגון ובנית בית נאמן וכשר בישראל, לזכות על ידי אישה כשרה לתורה מצוות ומעשים טובים..,]

מי יוכל לספרם מי יוכל לפרטם אפילו בדרך כלל. ועל איזה מהן אבקש קודם, על החדשות או על הישנות, על הנגלות או על הנסתרות על הכלל או על הפרט, על הגדולות או על הקטנות. כי גם הפגמים הקטנים שבקטנים בערכי, הם פגמים עצומים ונוראים, לפי עוצם גודלתך ורוממותך:

רבונו של עולם

פתח פיך לאילם כמוני, למרוחק כמוני, לנרדף כמוני. עזרני לפרש את לבבי המר לפניך, כי נפשי מרה לי מאד מאד עד אשר איני יודע איך אני יכול לחיות ולהתקיים אפילו שעה אחת מעצם מרירות לבי, כי פגמתי בהברית קודש במקור החיים.

רבונו של עולם אתה ידעת כי כל ימינו ושנותינו לא יספיקו להתודות ולהתחנן ולעשות תיקונים לתקן אפילו פגם מחשבה והרהור אחד. כי אתה לבד ידעת עד היכן עד היכן מגיע פגם ההרהור חס ושלום. מכל שכן וכל שכן פגם טיפת קרי אחת לבטלה חס ושלום מי יוכל לתקן זאת. מי יוכל לעשות תקונים על זה, ולרצות ולפיס אותך על זה, אשר על ידי זה הארכנו את הגלות, ועדין לא שבנו לארצנו.

ועתה מה אומר ומה אדבר. ובאיזה לשון ובאיזה דבורים ובאיזה אופן אתחיל להתודות לפניך יהוה אלהי ואלהי אבותי. ואיך אקבל דבורים קדושים וטהורים לפרש שיחתי לפניך.

מרא דעלמא כלא "אליך יהוה אקרא ואל יהוה אתחנן, מה בצע בדמי ברדתי אל שחת, היודך עפר היגיד אמתך". עשה עמי מה שתעשה ברחמיך הרבים, באפן שתצילני מעתה מכל מיני פגם הברית שבעולם. ותגער בהרוח שטות והשגעון.

ותגרשהו ותרחיקהו ותבטלו מעלינו בבטול גמור מעתה ועד עולם.

מחילה

וכל מה שחטאתי ועויתי ופשעתי לפניך בפגם הברית [בהוצאת זרע לבטלה ע"י אוננות] מנעורי עד היום הזה. וכל טיפה וטיפה קרי שיצא ממני לבטלה בשוגג ובמזיד באונס וברצון, על הכל תמחל ותסלח לי אלוה סליחות, חנון המרבה לסלוח, ותקבץ נדחינו מארבע כנפות הארץ, ותחזר ותקבצם בקדושה שנית, ותמלא כל השמות שפגמתי בשמך הגדול.

תיקון הברית קודש

ותהיה עמי תמיד באופן שאזכה לתיקון הברית בשלמות באמת כרצונך הטוב. ואזכה מעתה להתקדש בקדושה ובטהרה גדולה באמת, ולא אשוב עוד לכסלה [לאונן לגרות את נפשי בהלי ודימונות של סרטים כחולים, ותמונות עירום וכד' פה טוב שידבר אמת בנושא אוננות, וכמה שנמאס לו והוא למצליח לצאת מכך… ].

ולא אעשה עוד הרע בעיניך. ואזכה להוסיף תמיד קדושה על קדושה, ולקדש עצמי במותר לי, בקדושה ובטהרה גדולה כרצונך הטוב באמת, מעתה ועד עולם:

יהי רצון מלפניך

יהוה אלהי ואלהי אבותי, שתעזרני ותושיענו ותזכני ברחמיך הרבים ובחסדיך העצומים, שאזכה מהרה להרגיש באמת כאב חטאי ועוונותי ופשעי הרבים והגדולים והעצומים מאד מאד עד גבהי שמי שמים, ועמקו מתהום רבה וכבדו מחול ימים, ורבו מעפר הארץ, ועצמו משערות ראשינו, וגבהו מנשמת רוח אפנו.

ובפרט החטאים של פגם הברית, פגם טפי המח [זרע לבטלה] שיצאו ממני לבטלה בשוגג ובמזיד באונס וברצון, אשר אם הייתי מתחיל להרגיש עצם הכאב של הפגם הגדול והנורא הזה, איני יודע אם הייתי יכול לחיות אפילו שעה אחת, כאשר הודעת לנו על ידי צדיקיך האמתיים עצם הפגם הזה,

חורבן הבית שלי ושל כל ישראל

אשר על ידי זה מאריכין חרבן בית המקדש, ומעכבין הגאולה, ומורידין את השכינה בגלות חס ושלום, וממשיכין נשמות ערטלאין במדור הקליפות, ונבראין מכל טיפה וטיפה מזיקי עלמא, רחמנא לצלן רחמנא לצלן, ושאר פגמים עצומים ונוראים הנעשים על ידי זה.

כי כל התורה תלויה בתיקון הברית שהוא יסוד הכל, ובעון זה פוגמין בכל הכ"ב אתון דאורייתא שהטיפה כלולה מהם וכו' וכו'. ובאמת לבי אטום ומבלבל ומעוקם כל כך עד שאיני מרגיש כלל כאב עוונותי העצומים והרבים והגדולים מאד מאד, אפילו כשאני מדבר מהם.

אוי לי וי לי, אוי לי וי לי,

ואם אומר אלף פעמים אוי לי וי לי, עדין איני מרגיש כלל. מה אומר מה אדבר, מה אתאונן מה אומר מה אדבר מה אצטדק, אך אתה מרחם על כל בשר ואתה צופה ומביט עד סוף כל הדורות. ואתה עתיד לתקן אותנו כולנו כאשר הבטחתנו, על כן שטחתי אליך כפי, גואל חזק היה בעזרי ולמדני והורני בכל עת, באיזה דרך באיזה אופן אזכה לשוב אליך באמת, מרע לטוב ממות לחיים, כי מר לי מאד:

להתקרב לצדיקים

(עזור לי השם להתקרב לצדיק אמיתי שילמד אותי את הדרך לצאת מהיצר הרע של אוננות וכדומה שילמד אותי להיות בשמחה באמת לשמור על המחשבה להגיע לתכלית הנצחי שלי להתעלות בקדושת המחשבה לחשוב טוב להיות טוב להקים בית עם בת זוגי משורש נשמתי ולהפסיק להיות כרוך אחרי הבלי עולם הזה ותענוגות של הבל ודימיונות, עזור לי השם ברחמים לחיות חיים טובים באמת !).

וטוב לומר פה את התפילה שאחרי ה- תיקון הכללי !

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה