אייר – אני י"י רופאך

ראש חודש אייר

ראשי תיבות – אני יי' (השם) רופאך !

יש עניין גדול בראש חודש אייר להתפלל על רפואה הן רפואת הגוף הן רפואת הנפש הן רפואה בממון … אז מי שרוצה להתפלל ולהצליח שיכנס ויתאמץ – ובעזרת השם יצליח !!

נ.ב זה הזמן להודיע = חודש טוב ומבורך לכל תורמי ישיבת ברסלב מאיר התפילות יערכו החודש לרפואה שלימה בישיבה בכותל בקבר רחל וגם בקבר הרשב"י (רבי שמעון בר יוחאי) בע"ה

תודה ורפואה שלימה בתוך שאר כל חולי עמו ישראל – שנזכה כולנו להיות בשמחה תמיד – ישיבת ברסלב מאיר

פרקי תהילים לרפואה

תפילה לרפואה מליקוטי תפילות

תפילה לרפואת הנפש והגוף (בריאות הנפש), 

תפילה למכאובים וחולאים

חודש הרפואה

חודש אייר מאופיין כשורש הרפואה, כפי שמעידים רשאי התיבות איר: "אֲנִי י׳ רֹפְאֶךָ" (שמות ט"ו כ"ו).

ימים אלו הם בעלי סגולה מיוחדת לרפואה. חכמת הקבלה מלמדת אותנו ששורש החולי נובע מחיסרון רוחני. מחלה, מלשון חול – חול הוא גשמיות, חומר העולם הזה חוסר מהצורה והחלק הרוחני, שהוא השלימות של הצורה, שנוצר בנפש האדם, אליו חודר כח שלילי, כבדות גשמיות, ללא רוח וחיים, לכן נקרא דומם.. בשונה המאדם שנקרא חי מדבר בעל כוח הרוח.

להרפא היא לראות את נועם השם אלוקינו ! לחזות באור השם. והרמז הוא רפא – הוא ראשי תיבות ראש, פה, אמונה – כי צריך את הראש למלא בדיבורי אמונה ואז כשמתחילים להכניס את ה' ורוח האמונה בגשמיות האדם מתחיל להרפא – ולפרוח ברוח חדשה…
כי כל המחלה באה כדי שהאדם יתעורר להתקרב אליו יתברך…
אדם שמח הוא אדם בריא.

שמח אותיות חמש, כנגד
חמשת החלקים של הנשמה: נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה שמעידות על שלמות הקומה. וגם כנגד ה מוצאות הפה שאיתם קוראים אל חיי החיים ע"י תפילה לבורא עולם…
בחודש אייר התחיל לרדת המן במדבר. בני ישראל אכלו מן משמיים ושתו מבארה של מרים. המן נקרא 'לחם אבירים', לחם של מלאכים, מזון זך ונקי ללא פסולת, אותו נצטווה העם ללקט איש כפי צורכו ומידתו. לחם אבירים זה הי׳ה נבלע באברים ללא פסולת וללא מותרות וזה שורש רפואתו.

הרמב"ם מלמדנו כי עיקר הרפואה- באכילה. עיקר התיקונים, הם באכילה, ע"י הברכה והעלאת הניצוצות השייכים לשורש נשמתו, לכן חשוב לאכול במידה ולברך ברכת המזון בכוונה.
חודש טוב ובריא.

חודש אייר – כל מה שרציתם לדעת

חודש אייר הוא החודש השמיני בלוח השנה היהודי לבריאת העולם, והחודש השני בחודשים המנויים בתורה.

– השם אייר הובא מגולת בבל ומקורו בשפה האכדית "אארו" שמשמעותו 'אור'.

– בתנ"ך מכונה חודש אייר בשם: "חודש זיו", על שם השמש הזוהרת וזורחת בחודש זה ועל שם ניצני האילנות שנראים בחודש זה. השם מוזכר במלכים א' (ו, א): "בשנה הרביעית בחודש זִו הוא החודש השני". חז"ל דרשו את חודש זיו, שבו היו זיוותני עולם. האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב, נולדו בחודש ניסן (לדעת רבי יהושע) ובחודש אייר כבר היו בעולם ומכאן שם החודש.

– בלוח החקלאי הקדום שנמצא בחפירות גזר, נקרא חודש זה "ירח קציר שעורים", על שם הקציר שמתקיים בחודש זה.

– בחודש אייר התחיל המן לירד לעם ישראל והביא שפע ברכה לעולם.

– בחודש זה היו השלוחים יוצאים בזמן שבית המקדש קיים, כדי להודיע לבני הגולה מתי התקדש החודש.

– בחודש זה חל פסח שני למי שהיה טמא או בדרך רחוקה, או שגג ונאנס, ולא עשה את הפסח הראשון.

– בחודש זה אייר כולו, סופרים ספירת העומר עד חג השבועות בחודש סיון.

– ברוב ימי החודש, נוהגים מנהגי אבלות עקב פטירת תלמידי רבי עקיבא.

– י"ח באייר , הוא יום שמחה כי בו הפסיקו תלמידי רבי עקיבא למות והוא יום הילולת התנא האלוקי רשב"י.

חודש אייר לעולם חודש חסר, בן עשרים ותשעה יום בלבד.

 

קישורים – תפילות לרפואה שלימה

תפילה לרפואה, רפואה ,

מרירות היא חלק מהרפואה לחולה ולנפש !

תפילה לחולה על עצמו.

הראה עוד

מאמר מקושר

תגובה אחת חביבה ביותר

כתיבת תגובה