איך זוכים לאהבה מושלמת כזוג יונים | מאת ישיבת נצח מאיר

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת נח | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

זוג יונים | פרשת השבוע נח

וזהו (בראשית ו-יד) "קנים תעשה את התיבה".

הנה ומפורסם בכל מקום בחז"ל ובראשונים ש"קנים" היינו זוג יונים, ויש על דיניהם מסכת שלימה ששמה מסכת "קינים" העוסקת בהלכותיהם.

וכאן קרמיז לן קרא שתבנה את ביתך עם בת זוגתך ותתנהג עם אשתך (והיא עם בעלה), כזוג יונים, וכמורגל הביטוי הזה בעולם וכדאמרי אינשי לבעל ואשה שחיים באהבה ואחוה ושלום ורעות שהם "זוג יונים".

וזהו קנים, כזוג יונים, תעשה את התיבה, תבנה את ביתך, תיבתך.

ומכאן גם תלמד יחסך להקב"ה לתורה הקדושה ולצדיקים. והנה כשם שהיונה אינה מסתכלת אלא בבן זוגה, כך צריך בזוגיות של הכשרים, וכך צריך האדם להשתוקק רק להשי"ת לעשות נחת רוח לפניו, ולעסוק עוד ועוד בתורתו, ולאהבה את הצדיק אהבה עזה בבחי' אהבת דוד ויהונתן וכמ"ש (ש"ב א-כו) אחי יהונתן נעמת לי מאד, נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים. וכתיב (תהלים עג-כה) כלה שארי ולבבי (אל ה', שהוא) צור לבבי וחלקי אלקים לעולם (וכנודע שהבעל התניא הי' רגיל לומר פסוק זה בעת דבקותו).

וכשם שזוג היונים בהסתכלותם זה על זה מתענגים תענוג נפלא, ואין שבעים מלהסתכל זה בזו וזו בזה, ותמיד יש להם התחדשות כבפעם הראשונה. כן ביחס הקב"ה שנאמר בו (שה"ש ה-יב) עיניו כיונים, עם עַם ישראל שנאמר בהם (שה"ש א-טו) עיניך יונים.

והנה בדברים הגשמיים בין בני זוג [דיבורים ותשמיש המיטה] צריך מינון, והעובר על המינון מזיק לו, וכמ"ש הרמב"ם שאין דבר מזיק לבריאות כריבוי אוכל בריא, וכתיב (משלי כה-טז) דבש מצאת ? אכול דייך, פן תשבענו והקאתו ! וכתיב (שם-יז) הוקר רגלך מבית רעך פן ישנאך. ו… הדבר מביא גם לסלידה, לאורך ימים.

משאין כן בעסק התורה נאמר (שם ה-יט) באהבתך תשגה תמיד, וכתיב (יהושע א-ח) והגית בו יומם ולילה. ואמכ"ל (ספרי דברים ו-ו, הו"ד ברש"י עה"ת שמות יט-א) בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, וכתיב (תהלים טז-ח) שיויתי ה' לנגדי תמיד, כי מימיני בל אמוט. ואמרו (עירובין נד.) שדברי תורה חביבים על לומדיהם כל שעה ושעה כשעה ראשונה.

וכשם שהיונה תמיד הולכת עם בן זוגה בשוה, ותמיד אחד מתאים את עצמו לרצון השני, כך בכל דבר שאינו נוגד רצון ה' צריך אדם להיות וותרן ומרוצה לעשות רצון בן / בת זוגתו להרבות שלום ואהבה, וכך צריך האדם להיות מוכן לבטל את דעתו מפני רצון ה', דעת תורה של הצדיקים ולהתאים את עצמו במהירות מירבית לרצונם, שהוא רצון ה'.

וכשם שלזוג יונים יש להם נאמנות מוחלטת זו לזו – כך הכשרים צריך להיות דאגתם זה לזה ולרצות בטובת בן / בת זוגו, וצריך נאמנות מוחלטת וכך צריכה להיות נאמנות להשי"ת ותורתו הקדושה דיניה משפטיה וחוקיה ודרכיה ונתיבותיה הנעימים, ונאמנות לצדיק האמת.

והנה כלל ישראל נמשלה ליונה כמ"ש (תהלים כנפי יונה נחפה בכסף, ואברותיה בירקרק ירוץ, ואמרו חז"ל (שבת מט. קל.) מה יונה כנפיה מגינות עליה, אף ישראל מצוות מגינות עליהם. וכמו יונה משעה שמכרת בן זוגה אינה ממירה אותו באף אחד אחר, כן עם ישראל הולכים באש ובמים עם השי"ת תורתו וצדיקיו, ואינם ממירים אותם באף אחד. (וראה כ"ז ועוד שס' אלפי ישראל).

להורדה והדפסת העלון לשבת פרשת נח – לחץ כאן

הבנתם את הכללים לשלום בית ? עכשיו תעשו דבר מאד חשוב כנסו להתפלל על השלום בית שלכם שימשיך ויהי הבריא – תפילה לשלום ביתרוצים עוד כמה עיצות לשלום בית ? כנסו לשיעור – הכלל הגדול לא לנסות לשנות אלא להשתנות | אם יש לכם זמן ונהנתם מהשיעור תקראו עוד עיצה לשלום בית.

עוד שיעורים על פרשת השבוע כנסו – פרשת השבוע / לשיעורים לצפייה כנסו לערוץ הכשר של ברסלב מאיר

בברכת התורה וכטו"ס הר' שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה 050-416-10-22

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה