איך עבר אליך האור של חנוכה?

האור השמחה של חנוכה לא נכבה לעולם

הנה חנוכה עובר החופש ונגמר השאלה איך עבר אליך האור של חנוכה? אחרי שהוצאתם כוחות בתפילות וכספים על סגולות, איך מפה ממשיכים את האור למשך השנה והחיים?

את האור של חנוכה והשמחה של התפילות והדלקת הנרות בחיק המשפחה,
הניסים והנפלאות שעשה ה' לאבותינו ולנו בימים ההם בזמן הזה עם כלל ישראל ועם כל אחד מאיתנו – צריך להמשיך ולהאיר בכל יום יום.

וזהו (בראשית מד-יח) "ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני".
כי כל יהודי ויהודי, כל אחד מאתנו – צריך לחיות ולהרגיש את האלוקות שבו, בתוכו ובקירבו בוערת כאש,
וחיה ודומיננטית באופן קבוע ותמידי [כמו נרות חנוכה שכולם אוהבים והנהנים מאור החנוכיה והואר הולך ומוסיף ובוער מיום ליום..],
כך צריך כל אחד לבעור להרגיש ולחוש את יהדותו (אידישקייט) פועמת כל הזמן בלבו, וחושבת במוחו.

ונוכחות ה' בחייו הם חלק בלתי נפרד ממנו, וחלק טבעי ביותר.
דהיינו שירגיש כל הזמן נוכחות ה', והשם אוהב אותו, ושהאדם יהי מכבדו בכל לבו ובכל מעשיו,
ומשתוקק לעשות רצונו יתברך, ודבוק בו כדבק ממש, ומתקיים ללא הפסק מצוות וחיוב דאורייתא,
כמו שכתוב (דברים י-כ) ובו תדבק. ופירשו הקדמונים שעיקר הדביקות בו יתברך- היא ברגש ובלב.(ר"א. ספורנו).

המשך לקרוא ולהנות מעיצה טובה דרך והכוונה לקירבת ה' ועבודתו ית' על פי דעת רבינו נחמן מברסלב – https://www.breslevmeir.com/פרשת-השבוע-ויגש

איך לזכות לקבל את האור של חנוכה?

תחפש את ההרחבות בתוך הצרה ועי"ז תוכל להודות ולשמוח !

והנה בשבת זה שעבר דברתי הרבה בענין ימי חנוכה, שהם ימי הודאה,
שצריך האדם להמשיך דרך זה להודות ולהלל לשמו הגדול יתברך תמיד,
אפילו בתוך מעוף צוקה וצרה רחמנא ליצלן,
גם אז יודה לשמו הגדול יתברך על גודל חסדים, שעשה עמו עד הנה,
ועל כל ההרחבות הגדולות, שמוצא בתוך הצרה עצמה, בבחינת 'בצר הרחבת לי' כנ"ל.

ועי"ז דייקא שגם בעת הצרה יביא תודה (מזמור לתודה) על העבר, עי"ז יוכל לצעוק על לעתיד לבא,
וכבר דברתי בזה, ובודאי שמעת ממני בזה הרבה, אך צריכין לחזור זאת הרבה ולילך בזה,
ומאד אני מחיה עצמי בדרך זה הרבה, וגם על כל מכתביך וצערך אני מחיה עצמי רק בזה שאני מודה להשי"ת על כל החסד, אשר עשה עמי ועמך.

מה שעל כל פנים אתה צועק על ריחוקך מהשי"ת, ועל החסד הנפלא שעשה השי"ת עמך,
שאינך מתנגד ח"ו, וכמו שכתבת בעצמך במכתבך זה שהשי"ת הקדים לך רפואה למכה,
ובוודאי כך הוא האמת ברור וצלול, שהשי"ת הקדים לך ולכולנו רפואה גדולה לנצח למכתינו האנושה מאד של כל אחד ואחד,
ועל זה אנו מחויבים להודות לו יתברך בפה מלא בכל יום על כל החסד ועל כל הנפלאות והטובות שעשה עמנו,
שנזכה לידע מאור כזה ומתורות ושיחות קדושות ונוראות כאלה.

נתן מברסלב

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה