אין דבר העומד בפני הרצון

תשמעו משהו חזק ששמעתי עכשיו :
"אין דבר העומד בפני הרצון " –
כי בפני המעשה יש מי שעומד !!!
מניעות .. כאבים .. חולי .. מפריעים … וכדומה ..
לא תמיד אדם יכול לעשות את הטוב שהוא רוצה לעשות.
אבל בפני הרצון אין !!!!!
איך אפשר לחסום בני אדם מלרצות את הטוב ?
איך אפשר לעצור בני אדם מלרצות את השם יתברך?
גם אם יקשרו אותי בשלשלאות של ברזל ,
הרצון עדיין בוער למלך מלכי המלכים!!
לכן את הרצון של האדם דנים במידת הדין …
כי מי עומד בפני היכולת שלי לרצות??
ואילו את המעשים של האדם דנים במידת הרחמים,
כי יכולים לעמוד מניעות וחסימות לעשות דברים בפועל !!

אמן שנזכה לרצות ולרצות רק את הטוב!
ולא נפסיק אף פעם!

אין יאוש בעולם!

קרדיט ל  אין יאוש בעולם | חיזוק לחיים מגוגל +

 
הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה