אין שום ייאוש בעולם כלל

רבינו צעק בקול דגול ש…

אין שום ייאוש בעולם כלל…

רבינו צעק את זה להעולם כדי שנקלוט – את המציאות !!!!

ליקוטי מוהר"ן-עח

אפילו אם אדם מונח בשאול תחתיות, רחמנא לצלן, אף על פי כן אל יתיאש עצמו, ויקים "מבטן שאול שועתי" (יונה ב),

ויחזיק עצמו במה שיוכל, כי גם הוא יכול לחזור ולשוב אל השם יתברך, ולפחות לעזור לא לקלקל יותר ע"י מעשיו ובסייעתא דשמייא גם יוכל עם הזמן לתקן ולהשלים את כלו מעשיו כי יש עניין שיתהפך הכל לטובה.

והעיקר – לחזק עצמו בכל מה שאפשר, כי אין שום יאוש בעולם כלל.

(ואמר אז בזה הלשון: קיין יאוש איז גאר ניט פאר האנדין),

ומשך מאד אלו התבות קיין יאוש וכו' ואמרם בכח גדול ובעמקות נפלא ונורא מאד,

כדי להורות ולרמז לכל אחד ואחד לדורות, שלא יתיאש בשום אופן בעולם, אפילו אם יעבר עליו מה !!!

אין ייאוש בעולם כלל

שמעתם !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ספר שיחות הר"ן אות – ג

הפליג מאד בגדולת הבורא יתברך שמו, ואי אפשר לבאר זאת בכתב.

ואמר: כי לגדולת הבורא יתברך אין שעור כי נעשים דברים נוראים בעולם, נפלאים ונוראים מאד ואין יודעים כלל.

הינו שעדין אין יודעים שום ידיעה כלל כלל לא. וגם מה שמובא כי תכלית הידיעה אשר לא נדע, הינו גם כן אצל כל ידיעה וידיעה הינו שאפלו כשמגיעין להתכלית של הידיעה דהינו לא נדע אף על פי כן עדין אין זה התכלית. כי זה התכלית הוא רק באותה הידיעה, אבל בהידיעה הגבוה ממנה עדין לא התחיל בה כלל וכן למעלה מעלה. נמצא שלעולם אין יודעין כלל כלל לא, ואף על פי כן אין זה התכלית, כי עדין לא התחיל כלל לידע בידיעות שלמעלה מזאת הידיעה שהגיע בה אל התכלית שלא נדע וכו' :

גם הפליג מאד בגדל מעלת התשובה. ואפילו כשנופלים מאד חס ושלום וכל אחד נפל למקום שנפל רחמנא לצלן, אף על פי כן אסור לייאש עצמו. כי תשובה גבוה למעלה מן התורה, על כן אין שום יאוש בעולם, כי אם יזכה יהיו נעשין מעוונותיו ענין אחר לגמרי, וכמו שאמרו חכמינו, זכרונם לברכה (יומא נו:): שנתהפכין העוונות לזכויות, ויש בענין זה סתרי נסתרות.

רק הכלל שמכל הנפילות והירידות שבעולם רחמנא לצלן יכולים לחזר אליו יתברך בנקל כי לגדולתו אין חקר. והעיקר שהכל תלוי בו, שלא יהיה מייאש עצמו מלצעק אל ה' ולהתחנן ולהתפלל אליו יתברך תמיד:

עבור למאמר המלא "אין ייאוש בעולם כלל" >> לחץ כאן !

הראה עוד

מאמר מקושר

2 תגובות

כתיבת תגובה