אל תהיו כסוס…

אל תהיו כסוס כפרד אין הבין

(תהלים לב – תיקון הכללי מאמר 19).

שמתנהג כבהמה, והוא אטום לב, שלא מבין איך להתנהג, ואפילו כשבאים להטיב עמו ולקשטו –  

חושב שבאים להרע לו, ומחפש לנשוך או לבעוט

(וכבר היו לעולמים שהזיקו בכך ואף הרגו את מיטביהם, כנודע),

אף אתה אל תבעט בייסורים, ותבין שהם לטובתך הניצחית (כך פירש המצודות).

(אמר המעתיק: עוד יש לומר – אל תהיה כמו סוס, שכשרוצים לדבר ולהכניס בך דברי ודעת תורה

היינו רוחניות, קירבת ה', מדות טובות ומעשים טובים,

אל תבעט ותהי' עקשן או סתם צועק ונוהם… כחמור..,

תקשיב זה לטובתך הרוחנית והגשמית

זה טוב לנשמה שלך ולהמתקת הדיניים והייסורים וכל הצרות שעוברים עליך )

 

בל קרוב אליך.

תזהר שלא יתקרב מדי אליך לתת לך בעיטה או נשיכה. א"נ הנהגה כעין זו — לא תקרב אליך.

 

רבים מכאובים לרשע.

וגם לצדיק, אלא הצדיק מכיוון שמקבל באהבה ויודע שכל מה דעביד רחמנא לטב עביד, לא מרגיש כ"כ הכאב,

אבל הרשע שאין לו אמונה ובטחון, ואין לו למי לברוח, הכאב הוא כאב ומורגש היטב ותמיד

(עיין שיחות הר"ן אות נג).

 

והבוטח בה´ — חסד יסובבנו.

היינו שזוכה להנהגה ניסית, בלי מכאובים. או אפילו אם כן באים אליו ייסורים, הוא יודע שהם לטובתו, כי רוצה ה´ לכפר עליו, ולהטיב עמו לנצח.

 

רבים מכאובים לרשע.

כי הרשע כשבא לו צרה אין לו לאן לברוח, כי א"א לברוח רק אל ה´ וממך אליך אברח, וזה חסר לו,

 אבל הבוטח בה´ חסד יסובבנו (כנ"ל בפסוק ז). וכן תמיד יש לו למי לברוח ולפנות.

[מחשבות והרגשות בעת אמירת התיקון הכללי,

ניתן להזמין חוברות של תיקון הכללי לזיכוי הרבים במחיר הפצה !

לפרטים 050-4161022

 

(לוקט מתוך הספר "שי למורא" על התיקון הכללי)

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה