אמת, מהי?

מהי האמת?

האמת היא חותמו של הקב"ה , האמת היא יסוד הכל מראשיתו ועד סופו .

האמת היא ההתחלה האמצע והסוף.

בואו נסתכל רגע על המילה "אמת"

א– היא האות הראשונה בא"ב – היא ראשיתה של האמת.

מ– האות האמצעית בא"ב – היא אמצעה של האמת.

ת– האות האחרונה של ה א"ב – היא סופה של האמת.

מה שיוצא שה – "אמת" היא ראשיתה , אמצעה וסופה של הבריאה .

אבא שבשמיים הוא עצמו הראשית , הוא כל כולו אמת!

הוא נקודת ההתחלה  של האמת.

"סופה" – תכלית הבריאה – גם היא כל כולה אמת , שהרי מטרתו של ה'

בעולם היא לגלות את האמת (לגלות אותו) בכל העולמות.

אם נחזור שנייה לאותיות שמרכיבות את המילה אמת – אמרנו שה ת' – האות האחרונה

הסוף , התכלית ,

האות ת' מייצגת את האמת – זוהי התכלית – תורה, תשובה, תיקון, תפילה

ומהי אמצעה?

זוהי הדרך המובילה אל האמת – דרך האמצע

הכרוכה גם בשקר, ובהסתרות.

האותיות שלפני הת' שהיא התכלית הם – ק. ר.ש. – יוצרות את המילה שקר

על ידי שנעבור בדרך זו נגיע לתכלית לאמת לגילוי ה' בכל הרמות.

אמנם זו דרך מלאת שקר אך גם היא חלק מהאמת , רק דרכה נגיע לאמת.
וזאת משום כמו שאמרנו קודם שהאמת = האור יכול להתגלות רק מתוך השקר = החושך.

הסתרת ה' הייתה חיונית גם לספק לעדם את האתגר לרצות ולעמול בבקשתו את האמת

וכך לזכות בה.

כדי שאדם לא יפול בגלל כל השקר העוטף- חייב לראות דרך זו כאמצעי לאותה מטרה- האמת

אם יראה את הדרך הזאת כחלק בלתי נפרד מהדרך אל האמת ,

האדם ימצא בדרך השקר אמת ויעבור אותה בהצלחה

"יגעת ומצאת- תאמין "

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה