בטחון זה להאמין שהישועה תגיע בדיוק בזמן הנכון | סיפור

אמונה

להורדה עלון עלה לתרופה – מאמרים וסיפורים של חסידות ברסלב לפסח ! 

הורדה בקישור הבא >> עלה לתרופה למשפחה – ערב פסח

בטחון זה להאמין שהישועה תגיע בדיוק – בזמן הנכון !

סיפור על רבי נתן מברסלב וצרכי חג הפסח. המשך לקרוא…

ההכנות הקדחתניות לקראת חג הפסח הממשמש ובא ניכרו היטיב בבתיה היהודיים של העיר ברסלב; עקרות-בית חרוצות עמלו על הקירצוף הסופי של רצפת העץ בבתיהן ועל מירוק החלונות הכפולים. בעוד האבות עמלים על ניקיון הספרים והחפצים הנמצאים בגבהים. אלו הן ההכנות האחרונות לכבוד חג החירות.

אך עיקר הפעילות של טרם חג הורגשה באיזור השוק; עשרות דוכנים ועגלות עמוסים בבשר ודגים, אווזים ותרנגולים מקרקרים, פירות וירקות וסלי ביצים, יהודים נראו צועדים בחופזה כשידיהם עמוסות לעייפה וילדיהם מסייעים להם.

סמוך ממש לשוק, ניצב ביתה של משפחת שטרנהרץ. בעליית-הגג יושב רבי נתן, תלמידו הגדול של רבינו, וכל מעייניו ושרעפיו נתונים להכנות החג הקרב. הכנות מסוג אחר. מכין הוא את ליבו ונשמתו הקדושים לליל התקדש החג;

הלילה הנשגב שבו מאיר אור עליון ונפלא, אותו אור שבזכותן נגאלו עם ישראל ממ“ט שערי טומאת מצריים וזכוי לגילוי שכינה.

זר כי יציץ אל תוככי בית זה יתמלא פליאה; שום זכר למצרכי חג לא נראה בו. הרבנית הצדקת דישל ע‘‘ה ניצבת תפוסת הרהורים; היום הוא יום השוק האחרון של ערב חג ובביתם אין מאומה. אמנם, בכל השנה כולה למודים הם על אמונה וביטחון והסתפקות במועט, אך הפעם נראה הניסיון גדול מתמיד…

אכן כך; רבי נתן, הלב של העולם, שכל אוצרות הרוח והדעת היו ברשותו, עני מרוד היה בגשמיות, ובערב פסח עדיין לא ידעו בני ביתו מה יאכלו בחג…

הרבנית דישל, אשת חיל יראת ה‘ היא, ויראה להטריד את בעלה הדגול ולהפריעו מעבודתו הקדושה. קוראת היא אפוא לבתה חנה צירל ומבקשת ממנה; ’עלי נא לעליית הגג ואימרי לאבא כי עוד מעט יגיע החג ובביתינו אין מאומה‘.

רבי נתן שומע את דברי חנה צירל ומשיב לה בשלוות נפש: ’השם יעזור בתי‘.

באותה עת שהה בבית רבי נחמן מטולטשין – תלמידו ונאמן ביתו של רבי נתן, הוא היצר מאד על מצבו הדחוק של מורו ורבו וחשב כיצד יוכל לסייע בידו, כשהבחין רבי נתן בצערו, אמר לו: ’את כל צרכי הפסח ישלח לנו ה‘ בוודאי, אבל לזאת דאגתי נתונה – איך לזכות ל‘פסח‘ בעצמו…

התפעל התלמיד עד עמקי נפשו מן האמונה והביטחון שקרנו מפני רבו, ניכר היה כי אין בלבו אפילו שמץ דאגה.

לא הרחק מברסלב, שכן כפר קטן בשם ’ראיריד‘, כמה עשרות משפחות יהודיות התגוררו בו, ומתוכן מתי מעט חסידי ברסלב.

את קניותיהם הגדולים נהגו לערוך ביום השוק בברסלב הסמוכה.

אחד החסידים שהתכונן לנסוע לשוק, נזכר לפתע ברבו רבי נתן והרהר לעצמו; ’‘הלא עני ואביון הוא ומניין לו ממון להוצאות הפסח? על אתר ניגש אל כמה מחבריו וביקש מהם להרים נדבתם עבור בית רבי נתן, הם נענו בשמחה, למרות שלא היו בעלי אמצעים. מטבע למטבע הצטרפה ובידיהם התאסף סכום נכבד. הם מסרוהו לחברם הנוסע ברסלבה כדי שידאג להעבירו לרבי נתן.

כשהגיע השליח לברסלב, שם פעמיו בראש ובראשונה אל ביתו של רבי נתן, מאושר כולו מן הזכות שנפלה לידו. בדרך, פגש בעוד כמה מחביריו והתדפקו יחד על דלת משפחת שטרנהרץ.

בראות רבי נתן אותם נתמלא ליבו שמחה; הנה, יש לו הזדמנות עכשיו להשקות אילנות; להרוות נפשות צמאים במימיו של הנחל נובע. הוא החל משוחח עמם בלהב-אש על קדושת היום-טוב המתקרב; ’צריכים אנו להכין עצמינו בכיסופים וגעגועים, תפילות ותחנונים בינינו ובין קוננו, לזכות לקדושת הפסח, ראש לכל  המועדים, אשר אורו זורח ומשפיע על כל השנה..‘

 

כך קלחו הדיבורים הקדושים מפיו בשטף שעה ארוכה, הוא לא הזכיר אפילו ברמז את מצבו הדחוק, וכי ביתו ריק ממצרכי יום – טוב.

התלמידים התמלאו התעוררות והתלהבות מדבריו, הם הרגישו כי רבי נתן העלה את ליבם אלפי פרסאות מעל גשמיות העולם הזה.

כשכילה דבריו, נפרדו ממנו לשלום ופנו איש לדרכו.

גם השליח מראיריד, אשר בידו צרור הכסף הממוען לרבו, פנה לעבר השוק, השליחות שהוטלה עליו פרחה כליל מזכרונו. כולו אחוז היה דבקות מן הדיבורים ששמע, כמעט חזר לכפר מגוריו, ללא שיעביר את הכסף לתעודתו…

רבי נחמן מטולטשין, שהיה נוכח שם באותה שעה, הרגיש איך שדמעות צער מטפסות במעלה גרונו, איך זה שאפילו תלמידיו – אוהביו של רבי נתן, לא השכילו לדאוג למלא מחסורו, והלכו להם בלי לתמוך בו. וכי לא הבחינו כי גם הפעם לא נעלם צערו מעיני רבי נתן, ובקול רווי אמונה ושמחה הרגיעו: ’היודע אתה, ר‘ נחמן? ה‘ יתברך זן ומפרנס את הכל, בדרכיו הנפלאים, ומסבב סיבות כדי להשפיע לכל אדם את כל הצטרכויותיו דרך צינורות שפע היורדים מלמעלה עד שהישועה מגיעה אל האדם בדיוק ברגע הנכון‘.

’לפעמים‘ המשיך רבי נתן, ’השפע שהאדם זקוק לו כבר נמצא בבית, אך מסתלק ויוצא החוצה, כיוון שעדיין לא הגיע הרגע שבו צריך האדם לקבלו, כמו שכתוב: ’עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו‘. – ’בעתו‘ דייקא, לא רגע קודם, ולא רגע לאחר מכן. כי אם יגיע השפע לאדם לפני זמנו – יוכל לגרום לו לנזק. אלו הם מנפלאותיו יתברך…‘

תוך כדי שדיבורי האמונה והדעת נבעו מפיו של רבי נתן, נשמעו נקישות מכיוון הדלת. השליח מראיריד עמד שם מתנשף כולו, אחוז התנצלות: ’רבי נתן! מבקש את מחילתכם, התעכבתי בשליחות עקב השיכחה.

’הרואה אתה ר‘ נחמן?‘ פנה רבי נתן אל תלמידו, כששום שינוי קל שבקלים לא ניכר בפניו. ’עכשיו הגיע רגע הישועה, לא רגע לפני ולא רגע אחרי. זה נקרא 'בטחון' לדעת שהישועה תגיע בדיוק בזמן הנכון !

ר‘ נחמן פנה להתכונן לחג בלב הומה, זה עתה למד פרק נוסף באמונה וביטחון, מפיו של איש האמונה והבטחון, רבי נתן.

חג פסח כשר ושמח 

מלא שפע גשמי ורוחני (מאכלים ושמחת החג).

בברכת התורה ולומדיה ישיבת ברסלב מאיר. 

תרומות לקמחא דפסחא לטובת משפחות נזקקות

חסידי ברסלב עובדי השם, לומדי התורה הקדושה בשמחה

על פי דרכו של רבינו נחמן מברסלב

צלצלו 0504161022 

או בדף התרומות www.breslevmeir.com/doante

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה