גילגול רוחות באדם

בס"ד

עוד סיפור מופלא על הרב המקובל ר' יהודה פתיה ונשמות מעולם התיקון :

הרוחות המגולגלות בבני אדם, היו עניין של שגרה בביתו של רבנו יהודה פתאיה זצ'ל.

בני הבית היו רואים את האנשים ושומעים את קול הרוחות, הבוקעים מגרונם.
היו פעמים שרבי יהודה דיבר עם הרוחות וייחד עליהם ייחודים בבית הכנסת בנוכחות אנשים רבים.
מספרות נכדותיו של רבי יהודה, מרגלית יפה ואילנה דביר, שהתגוררו באותו בית עם סבם :
כדי שהייחודים יועילו לרוח, היה רבי יהודה צריך לדעת את שם בעל הרוח.
הרוחות לא רצו לגלות את שמן,מפחד הייחודיים, ומחשש שאחרי התיקון, יחזרו לידי מלאכי החבילה המחכים להם,
ולכן התחמקו ולא רצו לומר את שמן.

לפעמים כאשר הגיעו שני אנשים עם רוחות (דיבוק), השכיב רבי יהודה כל אדם בחדר נפרד, ולכל אחד היה מייחד ייחודים בנפרד, והיה מדבר עם הרוח.
הנוכחים יכלו לשמוע רוח אחת אומרת את שמה לרבי יהודה, ומהחדר השני היו שומעים את הרוח השניה צועקת עליה :
"למה אתה משקר ? – שמך הוא פלוני בן פלוני".
ואז צעקה הרוח הראשונה לשניה :" למה אמרת את שמי ?? שמך הוא פלוני בן פלוני", וכך היה מתגלה שמו של הדיבוק
השני .
לרבי יהודה היתה הקלה מכך, כיוון שכך נודעו לו שמותיהם האמיתיים של הרוחות, וכך יכול היה להתחיל בייחודים.

מספרות הנכדות :
לפעמים היינו רואות דברים משונים.

פעם אחת הגיע זקן עם דיבוק.
רבי יהודה הוציאו לחצר, ושם רצתה הרוח להראות את כוחה.
היא ביקשה מרבי יהודה שיקשור את הזקן לעמוד בחבל עבה.
רבי יהודה הביא חבל עבה,שגם אדם חזק מאד לא יוכל לקורעו, העמיד את הזקן ליד העמוד, וכרך את החבל סביב לגופו עם העמוד.
כשסיים שאלה הרוח :"גמרת לקשור?", הרב ענה בחיוב.
לענינו ולעיני כל הנוכחים הרים הזקן את ידיו לצדדים, ובכוחות-על אנושיים, קרע לגזרים את החבל העבה שהיה כרוך סביבו, כאילו היה חוט תפירה.
ראינו גם התנהגויות מוזרות רבות שעשו הרוחות, באדם שבו היו מגולגלות, כגון :
אדם שנעץ חבילת סיכות בגופו, מבלי לחוש כאב, על אף שדם רב נטף ממנו.
רבי יהודה טען , שניתן לחלק את המאושפזים בבתי החולים לחולי נפש ל-3 קבוצות :

תפילות וסגולות לחולי נפש קשים,
חולים שבעייתם לא בתחום רפואת הנפש-אך הרופאים טעו באבחנה לגביהם,
ולחולים שנכנס בהם "דיבוק" ושאותם ניתן לתקן, כפי שעשה רבינו זצוק"ל.

050-4161022 

בתרומה של הוראת קבע למוסדות ברסלב !

מאמרים מומלצים :

תיקון נפטרים

אמירת קדיש לנפטרים

ברסלב

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה